You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • Informacja o egzaminie maturalnym 2024: link.
  • Deklaracja od ucznia i absolwenta przyjmowana jest w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony https://ziu.gov.pl/login przy pomocy danych logowania otrzymanych w szkole. Uczniowie składają deklarację wstępną do dnia 2.10.2023 r., absolwenci do dnia 7.02.2024 r.
    Jeśli dane logowania zostały zagubione należy zgłosić się w sekretariacie III LO i złożyć wniosek na odpowiednim formularzu (załącznik 5a - dostępny w sekretariacie) o wygenerowanie nowego dostępu.
  • Harmonogram egzaminu maturalnego: link.
  • Informacja w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu: link.
  • Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych: link.
  • Deklaracja maturalna - instrukcja dla uczniów i absolwentów: link.