You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Nauka

Szczycimy się wysoką zdawalnością matury, a nasi Absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Sukcesywnie wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną i podnosimy jakość pracy, a tym samym wyniki kształcenia, od lat utrzymujemy się w czołówce szkół ponadpodstawowych miasta, regionu i kraju.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach, olimpiadach, warsztatach, festiwalach i wykładach naukowych.

Nowoczesność

Cały nasz budynek jest objęty siecią WiFi, w każdej sali znajduje się komputer i projektor multimedialny, w wielu tablice interaktywne i wizualizery.

Realizujemy programy autorskie i innowacje pedagogiczne. Stawiamy na rozwój kreatywnego myślenia. Projekty innowacyjne, niekonwencjonalne metody i formy pracy z uczniem są próbami sprostania wyzwaniom nowoczesnej szkoły, wyjścia naprzeciw oczekiwaniom młodych, kreatywnych, poszukujących odpowiedzi na trudne pytania ludzi.

Pasja

W czasie pozalekcyjnym nasza młodzież rozwija swoje zainteresowania i realizuje pasje w różnych kołach, m.in. wokalno-instrumentalnym, recytatorskim, na warsztatach przedmiotowych, zajęciach sportowych, w grupie ratowniczej i wolontaryjnej.

Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem SWPS w Poznaniu, Politechniką Wrocławską, Collegium Medicum w Bydgoszczy, PWSZ w Koninie, ponadto ze szkołami partnerskimi oraz ośrodkami kultury i instytucjami pożytku publicznego w Koninie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie.