You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2023-11-15

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w  Koninie objął patronatem uczniów naszych klas o profilu medycznym oraz opieką naukowo-merytoryczną nauczycieli biologii i chemii.

Na podstawie porozumienia, które dzisiaj podpisała Pani Dyrektor Bożena Pyzder z ANS, będziemy mogli korzystać z oferty naukowo-dydaktycznej oraz kontaktów z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami.

Uczniom objętym patronatem pozwoli to na pogłębienie zainteresowań związanych z biologią i chemią, a uczniom i nauczycielom umożliwi udział w wykładach, warsztatach metodycznych i konferencjach organizowanych przez wydział.

Zdjęcia autorstwa ANS w Koninie