You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2021-12-08

Ideą  tego festiwalu jest obcowanie licealistów z różnymi dziedzinami  nauki, sztuki, literatury i dziedzin pokrewnych.  Stanowi on też odpowiedź na coraz intensywniej rozwijającą się potrzebę uczestniczenia młodych ludzi w rozwoju współczesnego świata,  potrzebę dzielenia pozytywnej energii i wzajemnego korzystania  z wiedzy wykraczającej poza szkolne programy. 

Festiwal jest okazją do zaproszenia wielu ciekawych gości. W tym roku wśród prelegentów, którzy odwiedzili naszą szkołę, znaleźli się wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz  studenci Politechniki Poznańskiej.

Udało się również wykorzystać nowe technologie i dzięki łączeniu online mogliśmy wysłuchać wykładu prowadzonego przez pana Dawida Łasińskiego (znanego w mediach społecznościowych jako Pan Belfer), połączyć się z siedzibą Google Polska, Polską Agencją Kosmiczną oraz IMGW w Warszawie, a nawet przenieść się wirtualnie na  Martynikę, skąd Pan Paweł Ryś (Caribbean Lynx) opowiadał zebranym słuchaczom o podróżach i życiu na Martynice.

Nie sposób pominąć udziału w wykładach i warsztatach naszych absolwentów, uczniów i nauczycieli, którzy w swoich wykładach i prezentacjach poruszali przeróżne tematy i przybliżali swoje pasje.

Podczas trwania festiwalu można było podziwiać również wystawę poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, nauczycielom i uczniom za udział i liczymy na kolejne spotkania w następnych edycjach naszego festiwalu.