You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2021-04-02

Izabela Kordiak z klasy 2d3 została laureatką Ponadregionalnego Konkursu Internetowego pt. „O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany”.

Z wynikiem 40 punktów na 41 możliwych do zdobycia zajęła 3 miejsce wśród laureatów konkursu, do którego przystąpiło 255 uczniów z 67 szkół z całej Polski. Zadanie uczestników konkursu polegało na wypełnieniu formularza konkursowego zawierającego 25 zadań jedno- i wielokrotnego wyboru oraz kilka pytań otwartych.

Celem konkursu było uczczenie 200. rocznicy urodzin Norwida, popularyzacja wśród młodzieży jego twórczości, a przede wszystkim uświadomienie współczesnym czytelnikom tego romantycznego poety jego ogromnego wkładu nie tylko w rozwój literatury polskiej, ale i kultury europejskiej.

Rok 2021 uchwałą Sejmu RP został ustanowiony Rokiem Norwidowskim.

Cieszymy się i gratulujemy Izie, że w tym szczególnym roku uczciła pamięć naszego Patrona sukcesem w konkursie wiedzy o jego życiu i dziele.

Izabela Kordiak laureatką konkursu „O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany”