You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia/język angielski.

Wszyscy uczniowie profilu realizują z zakresie rozszerzonym matematykę i chemię. Do wyboru pozostaje im trzeci przedmiot rozszerzony. Pierwsza z możliwości to język angielski. Dla osób wiążących swoją przyszłość ze studiami medycznymi lub przyrodniczymi proponujemy biologię.

Możliwość dalszej edukacji: biotechnologia, nanotechnologia, technologia żywienia, kosmetologia, chemia, inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, medycyna roślin, mechatronika, matematyka, architektura krajobrazu, bioinżynieria, ochrona środowiska. Profil przygotowuje również do studiów na politechnice.

Opis profilu

Uczniowie klasy przyrodniczo-technologicznej mają możliwość udziału w wycieczkach przedmiotowych, warsztatach i wykładach organizowanych przez uczelnie współpracujące z III LO np. Noc Biologów na UAM w Poznaniu. Organizowane są terenowe lekcje przyrodnicze, zajęcia terenowe z flory rejonu Konina. Uczniowie biorą czynny udział w akcjach ekologicznych np. “Sprzątanie Świata". Dla uczniów organizowane są konkursy, takie jak: Sowa matematyczna, KANGUR, SUPERMATEMATYK, KOALA.