You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS/język angielski.

Dla klasy humanistycznej przygotowano dwie możliwości wyboru przedmiotów rozszerzonych. Wszyscy uczniowie profilu realizują w zakresie rozszerzonym język polski i historię. Jednak w zależności od preferencji i zainteresowań mają możliwość wyboru trzeciego przedmiotu– WOS lub język angielski.

Możliwość dalszej edukacji: prawo, dziennikarstwo, filologie, zarządzanie i prawo w biznesie, administracja, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, politologia, bezpieczeństwo narodowe

Opis profilu

Dla uczniów klasy humanistycznej organizowane są wycieczki przedmiotowe, wykłady dotyczące różnych zagadnień historycznych i prawnych, m.in. na Wydziale Historii czy Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Uczniowie mają możliwość obserwacji rozpraw podczas wizyt w Sądach: Rejonowym i Okręgowym w Koninie. Od trzech lat w naszej szkole działa bardzo aktywnie zespół debat oksfordzkich, który w 2019 roku został Mistrzem Wielkopolski zwyciężając w Wielkopolskim Turnieju Debat Oksfordzkich, a w Wielkopolskim Turnieju Debat Historycznych organizowanych przez IPN zajął II miejsce.

Dla początkujących poetów i pisarzy oraz recytatorów organizujemy warsztaty literackie i koło recytatorskie dla młodych twórców, którzy odnoszą sukcesy w konkursach recytatorskich i na twórczość własną, a także olimpiadach. Uczniowie klas humanistycznych, czy wcześniej prawnych aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Konina poprzez udział w wieczorach poetyckich przygotowywanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i CKiS w Koninie, czy wystawach organizowanych przez: Wieżę Ciśnień, KDK, MDK, MBP w Koninie. Nasi uczniowie wyjeżdżają również na spektakle teatralne.

Nasi absolwenci w szkole tworzyli koła dramatyczne, literackie. Bardzo aktywnie pracuje koło muzyczne, którego członkowie uświetniają wszystkie uroczystości w szkole.