You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2024-06-21

Za nami zakończenie roku szkolnego 2023/2024...

Podczas uroczystości uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce, 100% frekwencją, osiągnięciami sportowymi oraz laureaci konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a następnie wszystkim uczniom klas pierwszych, drugich i trzecich wręczone zostały świadectwa promocyjne.

Ten dzień był dla całej społeczności 3LO szczególnie ważny i wzruszający również dlatego, że dziękowaliśmy pani mgr Bożenie Pyzder za 10 lat pełnienia funkcji dyrektora naszej szkoły. Podziękowania od grona pedagogicznego, uczniów i rodziców wywołały łzy na wielu twarzach.  

Życzymy Pani Dyrektor realizacji wszystkich planów, a wszystkim radosnych, bezpiecznych wakacji oraz solidnego wypoczynku przed kolejnym rokiem szkolnym!