You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2023-11-16

16 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Święto  zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie”.