You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2023-09-26

Nasi wolontariusze wzięli udział w kolejnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie CREO.

Tym razem dowiedzieliśmy się jak tworzy się inicjatywy społeczne i obywatelskie.

CREO dziękujemy!