You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

  • 2023-09-27

Dziś na boisku odbyła się Gra Terenowa, w której uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych. Celem głównym gry było  zdobycie przez grupę uczniowską jak największej liczby punktów za poprawne wykonanie zadań, które znajdowały  się na stanowiskach zlokalizowanych w różnych miejscach na terenie naszej szkoły.

Wszystkie zadania przygotowane zostały przez uczniów klas drugich: 2a, 2b, 2d i 2g.

Przygotowane zadania były  różnego typu i dotyczyły  m.in. historii szkoły oraz patrona, a także języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz informatyki.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla najlepszych grup z klas pierwszych nastąpi w trakcie Ślubowania Klas Pierwszych.

Gra terenowa jest ciekawym przedsięwzięciem edukacyjnym, gdyż aktywizuje młodzież, uatrakcyjnia zajęcia lekcyjne oraz sprzyja uczeniu się. Ukazuje również korelację wiedzy z matematyki, biologii, ekologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języków obcych. W czasie gry propagowana jest aktywność ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego. Zorganizowana gra kształtuje także umiejętności współdziałania w grupie i pracy zespołowej, a także umożliwia integrację młodzieży z klas pierwszych i drugich z terenu miasta Konina, powiatu konińskiego oraz sąsiednich powiatów.